понеделник, 29 септември 2014 г.

Какво казвате на военните, когато мълчите, г-н Шаламанов?Уважавам поста министър на отбраната, затова се затруднявам как точно да нарека изпълняващия тези задължения в служебния кабинет.
Как да нарека изпълняващия длъжността министър на отбраната, който мълчи, когато служебният кабинет, без публично обсъждане, без визия за реформи и без да е управомощен от никоя политическа сила, безпардонно отнема права на военнослужещите? Права на по-ранно пенсиониране, за които те плащат по-високи осигуровки? Отнемат се права на хора, на които по закон е забранено да протестират,  на хора, чиито дълг  е да служат на държавата, дори когато тя ги обижда. И единственият, който има право да говори в тяхна защита, мълчи?! В тяхна защита, а не от тяхно име, защото той няма  и частица от доблестта на българския офицер.
Извън емоциите, да погледнем фактите. Никъде, подчертавам, никъде в цитирания като основание документ ( ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 8 юли 2014 година относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2014 г. (2014/C 247/02) в констатациите не се споменава нито дума за условията на ранно пенсиониране на военнослужещите и полицаите. Препоръчва се приемане на дългосрочна стратегия за пенсионната реформа „като продължи планираното годишно увеличение на законоустановената пенсионна възраст и установи механизъм за обвързване на законоустановената пенсионна възраст с очакваната продължителност на живота в дългосрочен план, като същевременно премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране и въведе еднаква законоустановена пенсионна възраст за мъжете и за жените. Да въведе по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за инвалидност, например чрез по-добро отчитане на остатъчната работоспособност на подалите заявление за получаване на пенсия за инвалидност.”
Недоглеждане, неграмотност или предателство към интересите на военнослужещите е мълчанието ви, г-н Шаламанов? И какво казвате с мълчанието си – че на вас не ви трябва армия, а само бюджет за модернизация на техниката, с който да се разпореждат агенциите на НАТО?!
Линк към препоръките на ЕС към България от 8 юли 2014 г. от официалния сайт на Европейската комисия:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0729%2802%29&from=BG

Няма коментари:

Публикуване на коментар